Toetused rahvusvahelisele ettevõtjale

Eestis on mitmeid toetusi ja toetusprogramme, mis on suunatud rahvusvahelistele ettevõtjatele. Mõned peamised toetused, mida rahvusvahelised ettevõtjad Eestis võivad taotleda, on järgmised:

  1. EASi toetusprogrammid: Eesti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) pakub mitmeid toetusprogramme, mis on suunatud ettevõtete rahvusvahelisele laienemisele. Näiteks Internationalization Grant programm toetab rahvusvahelistele turgudele sisenemist, turu-uuringute läbiviimist ja turundustegevust välisriikides. Lisaks pakub EAS eksporditoetusi, investeerimistoetusi ja muid rahastamisvõimalusi rahvusvahelistele ettevõtjatele.
  2. Startup Estonia: Startup Estonia on organisatsioon, mis toetab Eesti iduettevõtjaid ja nende rahvusvahelist kasvu. Nad pakuvad mitmesuguseid toetusprogramme, stipendiume, mentorlusvõimalusi ja võrgustikutööd, mis aitavad idufirmadel oma äri rahvusvahelisel tasandil arendada.
  3. Euroopa Liidu struktuurifondid: Eestis on kättesaadavad Euroopa Liidu struktuurifondide poolt rahastatavad toetusprogrammid, mis on suunatud ettevõtluse ja innovatsiooni arendamisele. Näiteks Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) ja Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toetused võivad aidata rahvusvahelistel ettevõtjatel investeerida innovatsiooni, teadus- ja arendustegevusse ning parandada töötajate oskusi ja kvalifikatsiooni.
  4. Teadus- ja arendustegevuse toetus: Eestis on mitmeid toetusi ja stipendiume, mis on suunatud teadus- ja arendustegevusele ning innovatsioonile. Näiteks Eesti Teadusagentuur pakub erinevaid toetusprogramme, mis toetavad uurimisprojekte, teaduskoostööd ja teaduslikke arendustegevusi rahvusvahelistele ettevõtjatele.

On oluline märkida, et toetuste saamiseks tuleb rahvusvahelistel ettevõtjatel täita konkreetseid nõudeid ja kriteeriume ning läbida taotlusprotsess. Toetuste saadavus ja tingimused võivad ajas muutuda, seega on soovitatav pöörduda vastavate toetusprogrammide pakkuja poole täpsema teabe saamiseks.

Jaga seda!